Datum zveřejnění: 
27. 10. 2017
Ve dnech 7. a 8. listopadu navštíví v rámci akce HISE (Honeywell Initiative for Science & Engineering) profesor Stefan W. Hell, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 2014. V Nové budově ČVUT bude mít 8. listopadu od 9.00 hodin přednášku nazvanou Optická mikroskopie: revoluce v rozlišení.

Anotace přednášky

Vědecký konsenzus po velkou část 20. století akceptoval, že světelný mikroskop vybavený konvenční optickou čočkou nedokáže kvůli difrakci rozlišit detaily, které jsou menší než přibližně polovina vlnové délky světla (200–400 nm). V 90. letech minulého století ovšem došlo k překonání difrakčního limitu díky rozvoji konceptu fluorescenční mikroskopie s hloubkou rozlišení na úrovni molekul. V této přednášce popíši prosté, leč působivé principy, kterými lze neutralizovat omezující účinek difrakce.1,2 Řečeno v kostce, pokud pozorujeme molekuly shluknuté ve vzdálenosti kratší, než je difrakční limit, převedeme je do různých (kvantových) stavů – obvykle do stavů jasně fluorescenčních a temných, takže je možné je na krátký okamžik rozeznat. Tímto překonáme rozlišovací bariéru způsobenou difrakcí a můžeme proto pozorovat vnitřní stavbu průhledných vzorků, jako jsou živé buňky a tkáně, na úrovni nanometrů.

Podrobnosti o návštěvě profesora Hella nanaleznete zde.   

Událost můžete sledovat i na Facebooku

Kontaktní osoba: Andrea Vondráková