Datum zveřejnění: 
10. 4. 2017
Ve dnech 20. až 22. dubna si budou návštěvníci 5. ročníku veletrhu Technodays v Chomutově vyslechnout přednášky odborníků z ČVUT. Veletrh pořádá a organizuje Okresní hospodářská komora v Chomutově a jeho hlavním cílem je seznámit žáky základních a středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel a zvýšit zájem a zlepšit povědomí o důležitosti technických oborů a disciplín s důrazem na velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Akce se uskuteční Městském divadle v Chomutově a budou se na ní prezentovat firmy s technickými a řemeslnými obory, tak i některé vysoké školy.

V rámci přednáškových bloků vystoupí ve čtvrtek 20. dubna Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnické s prezentací Energetická gramotnost, Ing. Tereza Hanušová s příspěvkem Jaderná fyzika v medicíně a Dr. Gabriela Šťastná s tématem Voda v životě člověka. V pátek se mohou návštěvníci těšit na vystoupení Bc. Johna Kohouta Vzduch je naše moře a na přednášku Ing. Víta Janovského Moderní trendy v telemedicíně a Inteligentní bydlení.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká