Publication date: 
2024/07/02
The Jan Opletal Awards are an initiative of the Student Chamber of the Council of Higher Education (SK RVŠ) and Thanks that We Can movement and represent the highest national student and youth awards. They are awarded in three categories, namely for outstanding contribution during high school studies, for active involvement in the academic community within the university administration and for civic engagement (personalities under 30 years of age).

Tyto ceny jsou udělovány 11. listopadu, v den výročí úmrtí Jana Opletala. Jsou symbolickým vyjádřením našeho společného dědictví a slouží jako inspirace pro další generace, aby si vážily hodnot demokracie a lidských práv a aby se aktivně snažily o jejich ochranu a posilování ve společnosti. SK RVŠ uděluje ocenění od roku 2004, od loňského roku nově společně s Díky, že můžem.

These awards are presented on 11 November, the anniversary of Jan Opletal's death. They are a symbolic expression of our common heritage and serve as an inspiration for future generations to appreciate the values of democracy and human rights and to actively seek to protect and strengthen them in society. SK RVŠ has been awarding the prize since 2004, since last year newly together with Thank that We Can movement.

CTU is sharing the call for nominations from September 25 to October 27, 2024.

More info on the Jana Opletala award

 

(photo-  Jana Opletala award website)