Datum zveřejnění: 
6. 3. 2020
Koronavirus je onemocnění připomínající chřipku, může být velmi nebezpečné zejména pro lidi s oslabeným organismem. Přenáší se z člověka na člověka po úzkém kontaktu tzv. kapénkovou infekcí. Neprojevuje se ihned, ale až po 7 – 14 dnech. Po příjezdu z rizikové oblasti používejte roušku, je doporučena izolace 14 dní, ve které by se měly příznaky respiračního onemocnění tj. dušnost, kašel, teplota, objevit.

Upozornění

Aktuální informace o opatřeních ČVUT v souvislosti s nákazou COVID-19 najdete na speciální stránce k tématu Koronaviru. Obsah tohoto článku ponecháváme k dispozici výhradně pro archivní účely.

Preventivní opatření, jak snížit riziko nakažení koronavirem

 • Umývejte si ruce mýdlem a nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo použijte roušku
 • Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky
 • Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec
   

Pokud se u vás vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dušnost, kašel, teplota)

 • Zůstaňte doma nebo na koleji a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte lékaře nebo lékařskou pohotovost a informujte je o případném pobytu v rizikové oblasti.
   

Pokud jste navštívili rizikovou oblast

 • Kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy:

  pí. Marešová
  Tel.: +420 241 010 334
  Mobil: +420 733 673 949
  Pohotovostní linka (v noci): +420 733 673 900

  Do karantény spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musejí i lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.
   

Důležité kontakty

 • Registrace v systému pomoci:
  E-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz
  Mobil: +420 724 176 314
  Telefon: +420 22435 3672
   
 • Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty:
  Jaroslav Krpec, Incoming Student Coordinator, International Office
  Tel: +420 224 353 495
  E-mail: Jaroslav.Krpec@cvut.cz
   
 • Kontaktní osoba pro zahraniční studenty samoplátce:
  Erika Ľahká, Study at CTU Project Coordinator
  Tel: +420 224 353 401
  E-mail: Erika.Lahka@cvut.cz
   

Důležitá interní upozornění

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšly 20. 3. : 2. Úplné znění příkazu rektora č. 07/2020 a dodatek č. 2 k příkazu rektora č. 07/2020.

POZOR: Aktuální opatření pro osoby přijíždějící ze zahraničí v posledních 14 dnech jsou v riziku, že mohly být vystaveny infekci koronavirem. Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, navštěvovat knihovny, pracovny a další společné prostory a budou se řídit následujícími pravidly:

 • ohlásí své údaje (jméno, tel., e-mail, místo, odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu v ČR) svému nadřízenému. V případě pozitivního testu na koronavirus nahlásit I. Kinkalové  (Ivana.Kinkalova@cvut.cz) jméno, fakultu/ústav, mobil, pobyt v ČR.
 • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře).
 • pracovníci, kteří mohou pracovat formou home office, využijí této možnosti.
 • u thp. a děl. pracovníků budou nastaveny překážky v práci na straně zaměstnavatele a zůstanou doma.
 • pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí našemu koordinačnímu bodu podpůrného systému a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900). 

Důležité odkazy