Datum zveřejnění: 
10. 10. 2023
Jsme bohužel svědky dalšího bezprecedentního útoku na území svrchovaného státu. Válka na Ukrajině ještě zdaleka nekončí, válka v Izraeli začíná. Státu Izrael, který vyhlásil válečný stav poté, co teroristé z Hamásu zaútočili na jeho území tisíci raket, zabili stovky obyvatel a další unesli včetně žen a dětí, vyjadřuje České vysoké učení technické v Praze hlubokou soustrast a zároveň plnou podporu.

Tuto podporu poskytujeme nejen slovy, ale i skutky. Všichni studenti ČVUT pocházející z Izraele se mohou obrátit na Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS), kde jim bude poskytnuta veškerá možná podpora v jejich tíživé situaci (psychologická pomoc, studijní poradenství apod.). 

Jsme v kontaktu i s akademiky přímo v napadeném státě – a to nejen s těmi z Technion Israel Institute of Technology, se kterým ČVUT spolupracuje na rozvíjení hybridní výuky studentů v rámci univerzitní aliance EuroTeQ, ale i s dalšími institucemi, se kterými spolupracujeme v oblasti výzkumu (například Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Tel Aviv University). Jsme připraveni vyjít vstříc jakýmkoliv jejich potřebám či požadavkům.

S izraelskými vědci a výzkumníky pojí ČVUT dlouholetá spolupráce, a to i na poli vývoje obranných a bezpečnostních technologií. Jsme hluboce znepokojeni tím, že jsme svědky dalšího válečného konfliktu. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček řekl: „Důsledná obrana vlastní země před agresorem je jedinou možností, jak případným dalším útokům předcházet. Kéž Izrael zvítězí rychle a za cenu co nejmenších obětí.“