Datum zveřejnění: 
7. 9. 2023
Registrace na ATHENS-listopad 2023 bude spuštěna dne 09. září 2023, uzávěrka přihlášek je 19. září 2023.
  • programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) obvykle pouze jednou!!!  V případě malého počtu zájemců je možné výjezd opakovat. Výběrové řízení je v kompetenci Vaší fakulty. Pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), můžete se do programu znovu přihlásit, ale počítejte s tím, že budou upřednostněni Vaši kolegové, kteří se programu prozatím nezúčastnili. Pokud jste podali v minulých bězích přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se samozřejmě hlásit opakovaně.
  • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
  • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
  • NOVINKA – od roku 2022 jsou za účast na kurzu ATHENS přidělovány 2 kredity.
  • Registrace na jednotlivé kurzy listopad 2023 bude Paříží spuštěna dne 09.09.2023 – více podrobností naleznete v záložce Harmonogram, přihláška a termíny přihlášení.