Datum zveřejnění: 
23. 6. 2022
Na mezinárodním výzkumném setkání PESW organizovaném Katedrou číslicového návrhu a výzkumnou skupinou DDD doktorandi prezentují a diskutují své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů.

Workshop se zaměřuje zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy, má i zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost, kterou zastřešuje Laboratoř monitorování síťového provozu. Součástí akce jsou i zvané přednášky významných odborníků z univerzit i z praxe.

Web akce - https://pesw.fit.cvut.cz/2022/.