Datum zveřejnění: 
4. 11. 2021
Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze ve spolupráci se ŠKODA AUTO pořádá Technologickou gramotnost a Technologickou olympiádu. Lektoři v rámci tohoto projektu seznámí studenty a studentky středních škol s tématy jako elektromobilita, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, 5G či internet věcí (IoT). V prvním roce počítají organizátoři s účastí na 125 středních školách po celé ČR, zejména průmyslových školách a gymnáziích.

Motivovat mladé lidi k dalšímu studiu technických oborů je hlavním cílem projektu Technologická gramotnost, který již během prvního roku chce oslovit 7 500 studentek a studentů na 125 středních školách. Ti nejlepší pak budou moci na začátku příštího roku poměřit své znalosti během Technologické olympiády na půdě FEL ČVUT v Praze, při níž se do finálového klání dostane 25 nejlepších týmů. Ve školním kole se počítá se zapojením zhruba 1 500 studentů. Série odborných přednášek s navazující celostátní soutěží pro studenty českých středních škol proběhne pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT a MŠMT. Generálním partnerem je ŠKODA AUTO.

Hlavním přínosem projektů Technologická gramotnost a Technologická olympiáda je zajistit středním školám bezplatné přednášky s odborným zázemím, které také zábavnou a poutavou formou přitáhnou pozornost středoškolských studentů a studentek. Projekt Technologická gramotnost si klade za cíl šířit technickou osvětu a ukázat, že technologie mají široké budoucí uplatnění. Zároveň se bude snažit studentům ukázat, že moderní technologie už nejsou o programování a matematice, ale i o společenských vědách s přesahem do etiky. Přednášky tvoří dvě vyučovací hodiny a jejich koncepce je připravena tak, aby bylo možné je v případě nutnosti realizovat také on-line formou. Střední školy, které mají zájem se zapojit, se přihlašují prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.technologicka-gramotnost.cz.

Fakulta elektrotechnická ČVUT jako jediná v České republice rozvíjí špičkový výzkum všech zásadních technologických trendů, které ovlivní způsob, jakým budeme v budoucnu pracovat, cestovat, trávit volný čas a žít. Počínaje vesmírnými technologiemi či telekomunikačními sítěmi, přes alternativní energetické zdroje a umělou inteligenci až po robotiku či kyberbezpečnost – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL ČVUT nejenom vědecky zkoumat, ale také studovat. Technologickou olympiádu a projekt Technologické gramotnosti FEL ČVUT vítá a věří, že dokáže díky své atraktivní formě získat pro studium vědy a technologií novou generaci středoškoláků.

ŠKODA AUTO jako generální partner poskytla odborníky z technického vývoje, kteří pomohli s vytvořením základní prezentace pojednávající o špičkových inovacích z oblasti automobilového průmyslu. Automobilka také přispěje finanční pomocí na realizaci celého projektu, který se zaměřuje především na průmyslové školy či gymnázia, kde lze očekávat zájem o navazující vysokoškolské studium technického oboru. Hlavními tématy, jimž se lektoři věnují, jsou elektromobilita, umělá inteligence, IoT (internet věcí), 5G a kybernetická bezpečnost. O specialisty z těchto oblastí je na trhu práce velký zájem, a tak úspěšní absolventi mohou počítat s rychlým uplatněním v dynamicky se rozvíjejícím oboru.

ŠKODA AUTO řadí podporu technického vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od předškolní a základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní. Každý rok rovněž poskytuje pro studijní a výzkumné účely vzdělávacích institucí komponenty i celé nehomologované automobily. Jen za rok 2020 tak pro tyto účely předala 410 učebních pomůcek včetně 65 vozů a 145 motorů nebo převodovek, které pomáhají pedagogům i studentům v odborných předmětech.

Kontaktní osoba: Radovan Suk

Picture

Picture