Datum zveřejnění: 
3. 9. 2021
Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL) připravila pro studenty a studentky prvních ročníků přípravné kurzy z matematiky a fyziky. Konat se budou od 6. do 19. září 2021. Jejich cílem je zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky matematiky a fyziky na FEL ČVUT, a usnadnění přechodu ze střední školy na vysokou školu.

Výuka je koncipována s ohledem na potřeby studentů a studentek nastupujících do prvního ročníku FEL ČVUT, kurzy jsou však otevřeny pro všechny zájemce, například studenty a studentky ostatních fakult ČVUT.

„Pokud budete po prázdninách studovat v prvním ročníku a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný, rádi vám to usnadníme. Připravili jsme pro vás Přípravné kurzy matematiky a fyziky, které budou probíhat čtrnáct dní před začátkem zimního semestru. Budete mít možnost si zopakovat důležité partie ze středoškolské látky vybrané s ohledem na potřeby následné výuky na ČVUT. Dále se snadněji dostanete po prázdninách do vysokoškolského tempa,“ říká RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT.  

Z organizačních důvodů budou otevřeny pouze dopolední kurzy. Ve věci platných hygienických opatření budou studenti informováni předem e-mailem.

Více informací najdete zde

Kontaktní osoba: Ilona Ali Bláhová