Datum zveřejnění: 
21. 7. 2021
Skupina radiofarmaceutické chemie katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) za podpory České společnosti nukleární medicíny (ČSNM) pořádá 10. září 2021 konferenci Studentský den nukleární medicíny. Určena je mladým lékařům a studentům z oborů nukleární medicína, radiofarmacie, dozimetrie a radiologická technika, ale i dalším zájemcům o nukleární medicínu.

Konference nabízí prostřednictvím konferenčních příspěvků a diskuzí zvýšení povědomí o práci ostatních kolegů z jiných podoborů nukleární medicíny. Vzhledem k očekávané účasti tuzemských i zahraničních pracovišť a firem je tato akce zároveň možností k navázání kontaktů a další spolupráce. V rámci konference budou rovněž vědeckým výborem oceněni autoři nejlepších příspěvků.

Organizátoři uvítají ústní i posterové příspěvky z medicíny, radiofarmacie a radiologické fyziky a techniky ať už z praxe či výzkumu. Tuto skutečnost odrážejí i tematické okruhy programu, do nichž se lze se svými příspěvky hlásit. Jsou to: Radiofarmacie, Radiologická fyzika, Klinická praxe, Dozimetrie, Zobrazovací techniky.

„Vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto setkání je především zvýšení multidisciplinarity nukleární medicíny, jsou vítány příspěvky obecnější povahy, které by posluchačům ostatních podoborů přiblížily některé aspekty práce jejich kolegů. Proto se těšíme i na příspěvky zabývající se například zajímavými kazuistikami, jak z klinického tak dozimetrického hlediska, či problematiku lékařského či farmaceutického výzkumu,“ říká Ing. Michal Sakmár z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Abstrakty všech příspěvků budou navíc uveřejněny v recenzovaném časopise Nukleární medicína.

Informace o důležitých termínech, konferenčních poplatcích (osvobození od poplatku, bankovní spojení) a aktivní účasti (šablona pro abstrakt a rozhraní pro nahrání abstraktu) naleznete na webu akce.

Vzhledem k tomu, že konference využívá finanční grantové podpory ČVUT, je účast pro studenty ČVUT při jejich aktivní účasti zdarma.

Kapacita je omezena, proto neváhejte s registrací, prodloužena je do 23. srpna 2021, 

Všechny informace o konferenci najdete zde

Plakát k akci najdete zde

Foto, zdroj: VFN