Datum zveřejnění: 
9. 7. 2021
Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na těchto šesti fakultách a Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.

Na Fakultě stavební bylo otevřeno druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky od 1. června do 31. července 2021, více informací je zde

Na Fakultě strojní je stanoven další mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu do bakalářského a všech navazujících magisterských programů. Přihláška ke studiu je otevřená od 3. května až do 25. srpna 2021. Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou vzhledem k situaci v ČR zrušeny. Aktuální informace jsou zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská stanovila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení. Do bakalářského studia se přihlášky přijímají do 6. září 2021 a do navazujícího magisterského studia do 30. června 2021. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií prominuta. Podrobné informace najdete zde.

Fakulta dopravní vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Termín podávání přihlášek je od 1. května do 6. srpna 2021 pro studium v Praze a do 27. srpna 2021 pro studium v Děčíně. Pro vybrané programy jsou uchazečům prominuty přijímací zkoušky. Detailní informace jsou zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Přihlášky je možné podávat do 23. července 2021. Více informací najdete na webu fakulty.

Do 29. srpna lze v rámci mimořádného termínu přijímacího řízení podat přihlášku k bakalářskému nebo magisterskému studiu na Fakultě elektrotechnické.

Na Masarykově ústavu vyšších studií bylo vyhlášeno mimořádné kolo přijímacího řízení pro studijní programy Ekonomika a management a Projektové řízení inovací. Nově se mohou uchazeči o studium hlásit do nově akreditovaného studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Podrobnosti jsou zde.

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT je k dispozici zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká