Datum zveřejnění: 
14. 6. 2021
ČVUT uzavřelo v září 2020 dohodu o výzkumné spolupráci s National Taiwan University of Science and Technology. V rámci této spolupráce vyhlásil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů k jednoroční realizaci v období 2021 až 2022.

Cílem projektů je posílení publikování výsledků v prestižních odborných časopisech a na významných vědeckých konferencích.

Podávání přihlášek probíhá elektronicky společně oběma částmi výzkumného týmu na jednom formuláři. Výzva k podání návrhů společných projektů je otevřena do 30. července 2021. Přihlášky budou vyhodnoceny komisí tvořenou zástupci obou univerzit a výsledky budou vyhlášeny do 31. srpna 2021.  

Další informace jsou k dispozici zde

Kontaktní osoba: Ing. Karel Žebrakovský