Datum zveřejnění: 
2. 3. 2021
Slavnostní promoce absolventů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) se tradičně konají v prostorách Betlémské kaple. Aby studenti a jejich blízcí nebyli o zážitek zcela ochuzeni, rozhodla se fakulta připravit online promoci pro všechny zájemce.

„Je zřejmé, že v nejbližších měsících nebudou vzhledem k pandemické situaci žádná větší setkání možná. Nechtěli jsme ale studenty o slavnostní zakončení důležité části jejich života zcela připravit, a proto jsme pro ně připravili online promoci,“ říká prof. Igor Jex, děkan FJFI.

První online promoce FJFI se uskuteční ve čtvrtek 4. března 2021, první skupina od 15.30 a druhá od 17.00 hodin. Rodiny a přátelé promujících budou promoci sledovat prostřednictvím fakultního kanálu YouTube. Studenti rozdělení do dvou skupin se připojí prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, představitelé fakulty a rektor Českého vysokého učení technického v Praze, doc. Vojtěch Petráček, pak budou sedět každý v jedné místnosti, odkud bude obraz živě přenášen do střižny. Promocí bude provázet promotor prof. Michal Beneš, proděkan pro pedagogickou činnost, za přítomnosti děkana fakulty prof. Igora Jexe. Studenty pak pomyslně přivede tajemník fakulty Leopold Vrána.

„Vše jsme se snažili minulý týden na generální zkoušce otestovat a doufáme, že se naše premiéra podaří. Nicméně stát se může cokoliv. Je to pro nás výzva,“ říká Šárka Salačová, hlavní organizátorka online promoce.