Datum zveřejnění: 
17. 2. 2021
Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá 13. března 2021 od 16.00 hodin pro zájemce o studium, ale i širokou veřejnost virtuální prohlídku. Součástí programu na úvodu budou návštěvy několika laboratoří, které jsou při běžných dnech otevřených dveří zavřené. Program bude pokračovat přednáškou a diskuzí, která proběhne na YouTube s možností chatu, během něhož získáte všechny informace o možnostech a podmínkách studia. Chatu se zúčastní i děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek a proděkan pro pedagogickou činnost doc. Jan Řezníček.

Po 17. hodině se studenti ze studentského klubu Engineering student Clubu podělí s uchazeči o studium o zkušenosti ze studentského života. Chat proběhne na platformě MS TEAMS (ke stažení je na webu Fakulty strojní) nebo se lze připojit přes webový prohlížeč. Počítá se s dotazy na všechny aktéry. Dotazy můžete psát při akci anebo je už nyní poslat na e-mail: helpdesk@fs.cvut.cz.

Odkaz na premiéru na YouTube a Událost v MS Teams bude zveřejněn do 11. března 2021 na https://fs.cvut.cz/dod-online2.

Kontaktní osoba: Ladislav Lašek