Datum zveřejnění: 
25. 11. 2020
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ICWD při Českém vysokém učení technickém v Praze pořádá ve dnech 4. až 6. prosince 2020 první ročník vzdělávacího programu nazvaný Projektový maraton. Je určen pro studenty vysokých škol i technicky zaměřenou veřejnost. Zve také odborníky se zkušenostmi z technických oborů. Akce se uskuteční on-line formou v pátek 4. prosince od 16.00 hodin a o víkendu vždy od 9.00 hodin.

V úvodu se účastníci seznámí se základními principy designu budov navržených pro klimaticky a kulturně odlišné regiony. Pro tento ročník pořadatelé vybrali k řešení projekt organizace Praga-Haiti. Tématem Projektového maratonu 2020 tak bude jednak návrh prefabrikovaného stavebního systému pro oblasti Haiti s omezenou dostupností stavebního materiálu a dále návrh soběstačného trvalého zázemí pro projekt vrtání studní na Haiti.

„Prioritou rozvojového projektu Praga-Haiti je vrtání studní s pitnou vodou v jedné z nejchudších zemí světa, v karibském Haiti. Nenahraditelnou součástí našich misí jsou také "zlaté české ručičky" a technologické know-how, které se snažíme Haiťanům postupně předávat. Účastníci Projektového maratonu na ČVUT, jehož tématem bude téma pomoci Haiťanům, se budou podílet na řešení konkrétních problémů technického rázu, ale také vytvoří výstupy, které bude moci organizace Praga-Haiti využít v praxi, a během následujících misí tak naučit místní komunitu novým dovednostem,” říká architekt Petr Vacek za Praga-Haiti.

„Velikým úkolem pro úspěšný rozvoj projektu je vybudování vlastní soběstačné základny na Haiti, která poskytne pracovníkům nejen útočiště, ale také dílnu na opravu vrtařské techniky, kancelář pro další rozvojové organizace v oblasti či prostor pro malé technologické učiliště. Na výběr bude ze dvou témat. Prvním je navržení systému prefabrikovatelných stavebních prvků, které umožní stavět kvalitní budovy v těžko dostupných místech, kde je velký nedostatek téměř jakéhokoliv stavebního materiálu kromě cementu, a kde navíc hrozí úder hurikánu. Druhým tématem je návrh dočasné stavby vytvořené ze dvou lodních kontejnerů a základních stavebních konstrukcí, která bude sloužit jako dočasné zázemí pracovníků, servisní minigaráž a prefabrikační dílna materiálu pro stavbu velké základny projektu,” doplňuje Petr Vacek.

Na Projektový maraton je třeba se registrovat přes http://icwd.cvut.cz/projektovy-maraton-na-cvut/prihlaska/.

Více informací o akci najdete na: http://icwd.cvut.cz/projektovy-maraton-na-cvut/

ICWD, Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty při ČVUT, je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělávání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. ICWD dále pořádá:

Rozvojové středy - cyklus přednášek zaměřený na technické aspekty rozvojových a humanitárních projektů.

Stavby v souvislostech - přednášky pro střední školy, v současné době probíhající online.

Rozvojové září - letní školu, která se bude opakovat i v roce 2021.

Tyto aktivity jsou podpořeny dotací České rozvojové agentury s názvem Rozvojové vzdělávání na ČVUT.

Více informací o Centru najdete na: www.icwd.cvut.cz

 

Picture