Datum zveřejnění: 
19. 11. 2020
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT vyhlásil pod patronací rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., tradiční soutěž „O nejlepšího sportovce ČVUT“ pro rok 2020, v níž vytváří přehled výborných výkonů a umístění našich studentů a zaměstnanců na význačných sportovních soutěžích v roce 2020. Mezi ně se řadí: mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, juniorské ME a MS, mistrovství Evropy univerzit, reprezentace ČR, nejvyšší příčky na mistrovství ČR a v nejvyšší soutěži ČR.

Organizátoři soutěže žádají všechny výborné sportovce z řad studentů a zaměstnanců, aby poslali zprávu o svých pěti nejlepších sportovních výsledcích v roce 2020 s tímto bližším vysvětlením: jméno, příjmení, fakulta, ročník studia, sport, závody či soutěže, výkony, umístění, počet zúčastněných států při vrcholném výkonu jednotlivce či družstva, internetové odkazy na ověření výsledku s přesným odkazem na výsledkové stránky, a to na e-mailovou adresu: zdenek.valjent@cvut.cz.

Termín uzavření přihlášek je 18. prosince 2020. Vyhlášení výsledků se uskuteční v lednu 2021.

Kontaktní osoba: Zdeněk Vajlent