Datum zveřejnění: 
8. 9. 2020
Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT bude 16. září jednou ze zastávek na exkurzích po středočeských firmách a institucích, které zodpovědně a efektivně razí cestu trvale udržitelného podnikání.

Cílem je během návštěv u tří vybraných partnerů seznámit účastníky Best Practice Tour I s konkrétními projekty a řešeními, popsat jejich přínos a vzájemně se inspirovat výměnou zkušeností získaných během jejich realizace. Akci organizuje společná platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pod názvem #PartnersForSustainability pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou i sociální odpovědností. Přispívá tak k prosazování principů udržitelného rozvoje, které jsou rovněž nedílnou součástí strategie ČVUT UCEEB, jež návštěvníkům předvede mikroelektrárnu WAVE.