Datum zveřejnění: 
20. 7. 2020
Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá 24. září 2020 v Praze konferenci Challenges of Journalism in 21. Century – Automated Journalism and AI Journalism, která má za cíl reflektovat rozmach využití metod umělé inteligence (AI) v novinařině. Akce je výstupem společného projektu katedry žurnalistiky FSV UK, katedry počítačů FEL ČVUT, katedry informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU a ČTK, který nese název “Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence“. Hlavním řešitelem projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR je PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (FSV UK).

Během posledního desetiletí jsme byli svědky vzestupu automatizované žurnalistiky a používání nástrojů umělé inteligence v redakcích od jednoduchého používání šablon až po vysoce sofistikovanou automatizovanou výrobu obsahu. Všudypřítomné algoritmy, zpravodajství na sociálních sítích a produkce či rozpoznávání fake news se staly každodenní mediální praxí. Vzestup AI však přinesl i celou řadu problémů a otázek, které si konference klade za cíl představit a vědecky reflektovat z pohledu žurnalistiky a počítačových věd.

Místo konání: IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Datum: 24. září 2020
Vstupné: do 31. července 75 EUR / 50 EUR (studenti), poté 100 EUR / 75 EUR (studenti)
Web: https://aijournalism.fsv.cuni.cz/konference

Call for Papers

Organizátoři konference vyhlásili Call for Papers a vyzývají výzkumníky i studenty, aby zasílali své abstrakty do 31. července 2020. Uvítají zejména příspěvky týkající se interdisciplinárního pojetí žurnalistiky a počítačových věd a příbuzných oblastí zejména v následujících tématech:

  • Téma 1: Získávání zpráv (Newsgathering)

  • Téma 4: Tvorba zpráv (News Production)

  • Téma 3: Distribuce zpráv (News Distribution)

  • Téma 4: AI etika (AI Ethics)

Více o jednotlivých tématech a praktické informace k CFP najdete na stránkách výzkumného střediska: https://aijournalism.fsv.cuni.cz/konference.

Kontaktní osoba: Karolína Poliaková