Datum zveřejnění: 
3. 12. 2019
Fakulty a součásti ČVUT si pro zájemce o studium tradičně připravily Dny otevřených dveří. Středoškoláci se během nich dozví, jaké je to studovat na naší univerzitě, co vše mohou studovat a které zaměření pro ně bude nejlepší, a to přímo na půdě fakult nebo Masarykově ústavu vyšších studií.

Nejbližší den otevřených dveří proběhne 7. prosince na Fakultě informačních technologií.

V novém roce se Vám jako první představí Masarykův ústav vyšších studií otevřen bude 24. ledna.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská bude prezentovat v pondělí 27. ledna, své pracoviště v Děčíně a 28. ledna pracoviště v Praze v Březové ulici.

Fakulta strojní a Děčínské pracoviště Fakulty dopravní se zájemcům představí ve středu 29. ledna. V tento den bude otevřena i Fakultě informačních technologií.

Pražské pracoviště Fakulty dopravní, společně s Fakultou stavební, bude možné navštívit 31. ledna.

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické a Fakultě biomedicínského inženýrství  se bude konat 7. února.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil