Datum zveřejnění: 
3. 12. 2019
Fakulty a součásti ČVUT si pro zájemce o studium tradičně připravily Dny otevřených dveří. Středoškoláci se během nich dozví, jaké je to studovat na naší univerzitě, co vše mohou studovat a které zaměření pro ně bude nejlepší, a to přímo na půdě fakult nebo Masarykově ústavu vyšších studií.

 

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické a Fakultě biomedicínského inženýrství  se bude konat 7. února.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská otevře pracoviště v Praze v Březové ulici 14. března.

Fakulta strojní se zájemcům představí ve středu 21. března.

Masarykův ústav vyšších studií můžete navštívit ve středu 18. března.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil