Datum zveřejnění: 
3. 12. 2019
Fakulty a součásti ČVUT si pro zájemce o studium tradičně připravily Dny otevřených dveří. Středoškoláci se během nich dozví, jaké je to studovat na naší univerzitě, co vše mohou studovat a které zaměření pro ně bude nejlepší, a to přímo na půdě fakult nebo Masarykově ústavu vyšších studií.

 

V novém roce se Vám jako první představí Masarykův ústav vyšších studií. Otevřen bude 24. ledna.

Fakulta dopravní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská budou prezentovat děčínská pracoviště v pondělí 27. ledna.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská otevře pracoviště v Praze v Březové ulici 28. ledna.

Fakulta strojní se zájemcům představí ve středu 29. ledna. V tento den bude otevřena i Fakulta informačních technologií.

Pražské pracoviště Fakulty dopravní, společně s Fakultou stavební, bude možné navštívit 31. ledna.

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické a Fakultě biomedicínského inženýrství  se bude konat 7. února.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil