Datum zveřejnění: 
14. 10. 2019
ČVUT se v letošním roce ve dnech 22. až 25. října bude opět celoškolsky prezentovat na XXVI. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2019, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia a to nejen po maturitě. Veletrh se koná na brněnském výstavišti v pavilonu P. Pro veřejnost bude otevřen 22. až 24. října od 8.00 do 16.00 hodin a 25. října pak od 8.00 do 14.00 hodin.

V expozici ČVUT se zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost seznámit se především se studenty ČVUT, ale i s některými pedagogy, kteří ochotně budou předávat praktické informace a své zkušenosti. V interaktivní Tech zóně ČVUT se návštěvníci budou moci seznámit s roboty, vyzkouší si elektrostatický Van de Graaffův generátor, zazávodí si na retro autodráze na vlastní pohon a zapojí se do workshopů wITches Fakulty elektrotechnické. Fakulta biomedicínského inženýrství má připravené edukativní ukázky základní monitorace a ošetřovatelské péče na high-tech simulátoru kojence, které budou předvádět studenti studijního oboru Zdravotnický záchranář. Vodní hrátky a osvěžení si středoškoláci užijí na funkčním modelu části olympijského kanálu, který se projektoval na Fakultě stavební pro letní Olympijské hry v Riu De Janeiru. Neméně zajímavé bude posezení v chill out zóně, kde bude připraveno modré sladké překvapení Fakulty strojní, speciální tetování a výroba butonků.

Modrá expozice ČVUT se v letošním roce opět bude snažit obhájit každoroční velmi dobré umístění v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Hodnotící komise je složena ze středoškolských studentů, kteří budou provádět komplexní hodnocení expozic.

Na veletrhu bude zastoupeno 389 univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Budou zde zastoupeny univerzity a vysoké školy ze 14 zemí světa.

Nad letošním veletrhem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a mnoho dalších významných osobností.

V loňském roce navštívilo tento veletrh 30 600 návštěvníků.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká