Datum zveřejnění: 
3. 5. 2019
Mimořádné přijímací řízení pro bakalářské studium vyhlásily Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta stavební, Fakulta biomedicínského inženýrství, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta strojní.

Na Fakultu architektury ČVUT v Praze lze podávat přihlášky do programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově, první kolo se koná ve dnech od 17. do 19. června 2019, druhé kolo od 24. do 28. června 2019. Přihlášku je možné podat elektronicky nebo osobně na studijním oddělení v místnosti 149 nejpozději do 30. 4. 2019. Podrobnější informace pro uchazeče jsou zde.

Fakulta elektrotechnická nabízí možnost mimořádného přijímacího řízení pro prezenční studijní programy Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy, Softwarové inženýrství a technologie a Lékařská elektronika a bioinformatika a dále také pro kombinovaný studijní program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika. Přihlášky lze podávat do 2. září 2019.

Do 5. září 2019 lze podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení  do bakalářského a do navazujícího magisterského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Řádný termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium je stanoven na 18. června v 10.00 hodin v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2. Tohoto termínu se účastní uchazeči, kteří podali přihlášku do studia do 12. června a kterým nebyla přijímací zkouška prominuta. Uchazeči konající přijímací zkoušku (a nebyla jim prominuta), kteří podali přihlášku do studia mezi 13. červnem a 5. září, se účastní náhradního termínu přijímací zkoušky pro 2. kolo dne 10. září v 10.00 hodin v prostorách budovy FJFI ČVUT v Trojanově ul. č. 13, Praha 2.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze lze ve druhém kole podávat přihlášky od 1. června do 31. července 2019. Pro přihlášky podané od 1. ledna do 31. března je termín přijímacích zkoušek stanoven na 11. až 14. června (náhradní termín je pak 18. června) a pro přihlášky podané od 1. června do 31. července bude termín přijímacího řízení 29. srpna.

Na Fakultu biomedicínského inženýrství lze přihlášky zasílat od 26. června do 13. srpna 2019. Je možné se hlásit do bakalářského studia: Biomedicínský technik, Optika a optometrie, Biomedicínská informatika, Informační a komunikační technologie v lékařství, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Plánování a řízení krizových situací. Termíny přijímacích zkoušek jsou 17. a 19. září 2019.

Také Masarykův ústav vyšších studií vyhlašuje mimořádné kolo přijímacího řízení. Zájemci o studijní program Specializace v pedagogice se mohou hlásit do bakalářských oborů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů, zájemci o ekonomické vzdělání do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a magisterského studijního programu Projektové řízení inovací. Přihlášky je nutno podat do 23. srpna 2019.

Až do 6. září lze také podávat přihlášky ke studiu na Fakultě strojní.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká