Datum zveřejnění: 
29. 4. 2019
Počet přístrojů pracujících s ionizujícím zářením, jako jsou různé typy klinických urychlovačů, mamografy či výpočetní tomografy (CT), v českém zdravotnictví významně roste. Za posledních 15 let se počet lineárních urychlovačů i CT téměř ztrojnásobil. Mimo to existují i diagnostická zařízení, především v nukleární medicíně, která detektují ionizující záření, ale sama o sobě nejsou jeho zdrojem. Aby bylo možné využít všech předností moderních přístrojů k diagnostice a léčbě, musí o ně pečovat radiologičtí fyzici, kteří rozumí jak technologiím, tak medicíně. A právě takové už více než 20 let vychovává Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

ČVUT v Praze je jediná univerzita v Česku a na Slovensku, která dnes radiologické fyziky, připravuje. Poptávka po nich je velká a nemocnice i firmy působící v této oblasti se o naše absolventy přetahují. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření právě získala novou desetiletou akreditaci na bakalářský studijní program Radiologická technika a na něj navazující magisterský Radiologická fyzika. Výuku zajišťuje fakulta ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a významnými klinickými pracovišti odborníky z praxe.

Radiologická fyzika má tři hlavní větve: radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu. Největší medicínskou oblastí využívající ionizující záření je rentgenová diagnostika. Zde se uplatňují různé diagnostické přístroje od rentgenů, přes mamografy až po výpočetní tomografy. Jejím cílem je identifikace tvarových nebo funkčních změn v lidském těle, aby lékaři věděli, co se s pacientem děje. Téměř každý má zkušenost s rentgenem, případně podobným typem zařízení.

Radiologická fyzika je mimořádně zajímavý, avšak veřejnosti, a zejména středoškolákům, poněkud skrytý obor. Aby si ho studentky a studenti středních škol mohli lépe představit, pořádá fakulta pravidelně akci Den lékařským fyzikem. Další se uskuteční ve středu 5. června. Účast je zdarma, nicméně studenti se musí předem registrovat online, neboť kapacita je omezena a o akci bývá velký zájem. Zájemci se seznámí s radiačními technologiemi v lékařství, na vlastní kůži si vyzkouší práci radiologického fyzika a na závěr navštíví špičková radiologická pracoviště předních českých nemocnic.

Kontaktní osoba: Jan Kadeřábek