Datum zveřejnění: 
29. 3. 2019
Soutěž Hala roku Akademik pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT a hlásit se do ní mohou studenti vysokých škol se stavebním zaměřením. Jejich úkolem je navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten pak při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěž se bude konat 25. dubna, studentské týmy se mohou registrovat do 4. dubna. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Studenti se do soutěže hlásí ve 2 nebo 3 členných týmech. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, na zajímavé ceny se mohou těšit i další týmy. Letos je úkolem studentů postavit a poté zatěžovat model zastřešení skládky soli s dopravníkem. Přitom musí respektovat zadané materiály i parametry modelu.

Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

Hala roku Akademik probíhá pod záštitou prof. Jiřího Máci, děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví.

Kontaktní osoba: Lidmila Kábrtová