Datum zveřejnění: 
14. 1. 2019
ČVUT se bude ve dnech 22. až 24. ledna 2019 celoškolsky prezentovat na XII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia. V interaktivní expozici ČVUT se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré důležité informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách.

Dále budou mít možnost seznámit se s některými pedagogy a především se studenty. Ti budou návštěvníkům veletrhu předávat své zkušenosti o studiu na ČVUT, o možnostech vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a stáže, nebo pohovoří o zajímavých projektech, do kterých se během studia zapojují.

Kromě získání důležitých informací o možnostech studia na ČVUT si návštěvníci veletrhu budou moci odpočinout v chill out zóně a neformálně si popovídat se studenty, např. o tom, jak zvládnout studium, jak obstát u zkoušek, do jakých mimoškolních studentských aktivit je možné se během studia zapojit, a také o dobré uplatnitelnosti našich absolventů v praxi.

Fakulty a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT se budou prezentovat nejenom na naší expozici, ale i na přednáškách, které budou v rámci veletrhu pro návštěvníky organizovány.

Nad veletrhem převzali záštitu: MŠMT, rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, poslanec Parlamentu ČR prof. Karel Rais, hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková, velvyslanec Francie Roland Galharague a velvyslanec SRN Dr. Christoph Israng.

Veletrh se bude konat na výstavišti PVA Expo v Praze Letňanech, v hale 4, a pro veřejnost bude otevřen v úterý a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká