Datum zveřejnění: 
9. 1. 2019
I v první polovině letošního roku budou na jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT probíhat dny otevřených dveří. Zejména pro zájemce ze středních škol jsou vedle informací o studiu připraveny také prohlídky zajímavých laboratoří a projektů.

Fakulta informačních technologií se představí v Nové budově ČVUT na dni otevřených dveří ve čtvrtek 24. ledna. Představeny budou studijní obory a současní studenti zprostředkují zážitky ze studentského života na univerzitě.

Fakulta stavební otevře své brány 25. a 26. ledna v 9.00 hodin. Informace o studijních oborech budou prezentovat nejen pedagogové, ale i absolventi a studenti fakulty. Součástí programu bude i soutěž Hala roku Junior.

V pátek 25. ledna pořádá den otevřených dveří Masarykův ústav vyšších studií, a to přímo v sídle ústavu. Pro návštěvníky budou připraveny zajímavé přednášky, prezentace a komentované přehlídky.

Dny otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské proběhnou v úterý 29. ledna a 2. března v prostorách fakulty v Praze. Detašované pracoviště v Děčíně lze navštívit 30. ledna. Na programu budou prohlídky pracovišť, exkurze a krátké přednášky. U interaktivních expozic lze zjistit konkrétní informace od zástupců jednotlivých oborů.

Fakulta dopravní představí nejprve své pracoviště v Děčíně, a to ve středu 30. ledna. Následně pak v pátek 1. února představí své pražské prostory. V obou případech jsou připraveny komentované prohlídky napříč fakultou, chillout zóna a další zajímavosti.

Na Fakultě strojní se uskuteční den otevřených dveří ve středu 30. ledna od 9.00 hodin a také v sobotu 16. března. Návštěvníci si mohou prohlédnout fakultu a vybraná pracoviště, seznámí se s průběhem přijímacího řízení a dále získají informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty.

Fakulta elektrotechnická pořádá den otevřených dveří 8. února 2019 v 8.30 hodin, a to jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí. Vedle ukázky mnoha zajímavých pracovišť a laboratoří budou prezentovány také všechny studijní programy.

Na pátek 8. února má připravený den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství a to od 11.00 do 15.00 hodin v budově na Kladně. V jeho průběhu bude kromě informací o škole probíhat akce nazvaná Jednodenní studium, na níž si lze vyzkoušet praktické využití vědomostí, které absolventi získají při studiích fakulty.

V pátek 14. června od 15.00 hodin můžete navštívit den otevřených dveří Fakulty architektury v Nové budově ČVUT. Budou k dispozici ukázkové testy z přijímacích zkoušek a zadání  talentových zkoušek pro jednotlivé architektonické a designerské obory.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká