Datum zveřejnění: 
7. 11. 2018
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS) pod patronací rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., vyhlašuje soutěž O nejlepšího sportovce ČVUT pro rok 2018. Pro tyto účely si ÚTVS vytváří přehled výborných výkonů a umístění studentů a zaměstnanců ČVUT na význačných sportovních soutěžích v roce 2018. Mezi ně patří: mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, mistrovství Evropy univerzit, reprezentace České republiky, nejvyšší příčky na mistrovství České republiky a v nejvyšší soutěži České republiky.

Pro registraci do soutěže je třeba vyplnit tyto údaje: jméno, příjmení, fakulta, ročník studia, sport, závody či soutěže, výkony, umístění, počet zúčastněných států při vrcholném výkonu jednotlivce či družstva, internetové odkazy na ověření výsledku. A vše poslat na e-mail: zdenek.valjent@cvut.cz.

Termín uzavření přihlášek je 30. listopadu 2018.

Kontaktní osoba: Zdeněk Valjent