Datum zveřejnění: 
23. 10. 2018
Dne 28. října Fakulta stavební ČVUT volně zpřístupní výstavu projektu České a slovenské stavby století, instalovanou v atriu fakulty. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky. Výstava, za níž stojí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR, umožňuje seznámit se s významnými stavebními a architektonickými díly realizovanými od roku 1918 po současnost. Výstava je umístěna v atriu Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6) a v neděli 28. října bude od 10.00 do 17.00 hodin volně přístupná veřejnosti. Ve 13.00 hod. a v 15.00 hodin budou probíhat komentované prohlídky s odborníkem zajištěným ČKAIT.

Stovku staveb představujících se na výstavě vybrala odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavitelství. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Z nich následně veřejnost od jara až do letošního podzimu vybírala 5 „nej“ staveb v Česku a 5 na Slovensku. Výstava však představuje celek všech sta staveb. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Více informací na www.stavbystoleti.cz a www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: Lidmila Kábrtová