Datum zveřejnění: 
18. 10. 2018
ČVUT se v letošním roce ve dnech 23. až 26. října bude opět celoškolsky prezentovat na XXV. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2018. Ten je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia a to nejen po maturitě.

V expozici ČVUT se zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost seznámit se především s našimi studenty, ale i s některými pedagogy, kteří ochotně budou předávat praktické informace a své zkušenosti. V interaktivní expozici ČVUT se návštěvníci budou moci seznámit s našimi roboty, vyzkouší si aplikaci detekce obličeje nebo se podívají do plně vybavené sanitky Fakulty biomedicínského inženýrství, která je určena k výuce studentů oboru Zdravotnický záchranář. Vodní hrátky a osvěžení si užijí na funkčním modelu části olympijského kanálu, který se projektoval na Fakultě stavební pro olympiádu v Riu De Janeiru. Neméně zajímavé budou také ukázky virtuální reality, která pobaví zvídavé návštěvníky, stejně tak jako vědecko-technické koutky speciálně určené pro dívky.

Modrá expozice ČVUT se v letošním roce opět bude snažit obhájit každoroční prvenství v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Hodnotící komise je složena ze středoškolských studentů, kteří budou provádět komplexní hodnocení expozic.

Nad letošním veletrhem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál a mnoho dalších významných osobností.

Veletrh se koná na brněnském výstavišti v pavilonu V. Pro veřejnost bude otevřen ve dnech 23. až 25. října od 8.00 do 16.00 hodin a 26. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká