Datum zveřejnění: 
7. 10. 2018
České vysoké učení technické v Praze se připojuje k oslavám 100. výročí založení samostatného Československa. K výročí této události připravil Archiv ČVUT samostatný přednáškový cyklus a zajímavý program chystají i jednotlivé fakulty.

Přednáškový cyklus renomovaných vědců a historiků bude probíhat ve dnech 9., 15, 18., 25. října a 2. listopadu, vždy od 17.00 hodin v budově ČVUT - CIIRC. Plakát najdete zde. Archiv ČVUT připravil k přednáškám i doprovodnou brožuru.

Ve středu 24. října proběhne v Kampusu Dejvice na travnatém prostoru před Národní technickou knihovnou slavnostní zasazení lípy u příležitosti 100. výročí založení Československa. Akce se bude účastnit rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor VŠCHT prof. Karel Melzoch, děkan KTF UK prof. Vojtěch Novotný, ředitel NTK Ing. Martin Svoboda, ředitel ÚOCHB RNDr. Zdeněk Hostomský a starosta MČ P6 Mgr. Ondřej Kolář. Lípa, která bude součástí kampusu, byla vypěstovaná ze semínka lípy, kde sedával prezident Masaryk na Plečnikově vyhlídce.

Dne 28. října Fakulta stavební ČVUT volně zpřístupní výstavu projektu České a slovenské stavby století, instalovanou v atriu fakulty. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky.

Přednáška 1. světová válka a vznik samostatné Československé republiky proběhne 30. října na Fakultě biomedicínského inženýrství.

Pěvecký sbor ČVUT vystoupí na koncertě věnovanému výročí vzniku Československa, jehož výtěžek bude věnován padlým vojákům v Afgánistánu a jejich rodinám. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketstream

Na výročí sta let české vědy je orientováno také aktuální vydání časopisu Pražská technika.

 

Kontaktní osoba: Kamila Mádrová