Datum zveřejnění: 
27. 9. 2018
Dne 11. října proběhne Den otevřených dveří archivu ČVUT. Prohlídky proběhnou od 10, 13, 15 a 17 hodin na adrese Zikova 2, Praze 6 (roh ulic Zikova a Šolínova). Vstup na akci je zdarma.

Součástí akce bude i workshop, během kterého budou představeny zajímavé archiválie. Pro návštěvníky bude zpřístupněn depozitář a ukázka rozdílů mezi spisovnou a archivem.

Kontaktní osoba: Kristýna Janečková