Datum zveřejnění: 
31. 5. 2018
V rámci Mezinárodního dne archivů 2018 zveme zájemce do Archivu ČVUT v Praze v Zikově ulici. Prohlídky proběhnou ve čtvrtek 7. června a v pátek 8. června vždy od 10.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin. Vstup na akci volný.

Návštěvníci se formou workshopu seznámí s chodem archivu, poznají, jak v archivu bádat, jak se dokumenty na ČVUT evidují a jak se z nich vybírají archiválie a podívají se také do depozitářů.

Kontaktní osoba: Kristýna Janečková