Datum zveřejnění: 
29. 3. 2018
Do 30. dubna se mohou středoškolští studenti hlásit na unikátní letní kurz programování Introduction to Computer Science, který se bude konat ve dnech 9. až 20. července 2018 v Praze na Fakultě informačních technologií ČVUT. Tento kurz, pořádaný ve spolupráci se Stanford University, je letos jedinečným tohoto druhu v Evropě a jeho cílem je středoškoláky naučit základy programování zábavnou formou.

Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má kurz formu zábavné hry a přináší výborné výsledky. Všechny účastníky čeká bohatý program plný přednášek a praktických cvičení. Kurz bude formou každodenních společných přednášek, na které navážou průběžná řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích. Součástí budou i diskuze v malých skupinách s individuálním přístupem. Probíranými tématy bude programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Ukázky programování pomocí grafické knihovny jazyka Java povedou až k názorné implementaci jednoduché hry „Breakout“. Během druhého týdne se pak účastníci budou věnovat realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Registrace na kurz, který bude veden v anglickém jazyce, je možná na webu www.fit.cvut.cz/ICS.

Kontaktní osoba: Veronika Dvořáková