Datum zveřejnění: 
1. 3. 2018
Před dvanácti lety začalo ČVUT v Praze jako historicky první česká vysoká škola nabízet možnost individuální spolupráce studentů a odborníků ze špičkových pracovišť. V letošním roce se studenti do programu mohou přihlašovat od 1. března do 2. dubna. Informační schůzka k programu Mentoring se uskuteční 7. března.

Díky programu Mentoring mohou jeho účastníci lépe poznat prostředí českých i mezinárodních firem. Během individuálně nastavené spolupráce navštěvují studenti své školitele v jejich firmě a mají příležitost se aktivně zapojit do reálných projektů. Za dobu trvání programu jej absolvovalo přes 400 studentů.

Do programu je v letošním roce zařazeno více než čtyřicet mentorů. Jedná se o vrcholné manažery, v řadě případů absolventy ČVUT, kteří studentům věnují svůj čas dobrovolně a zdarma.

Více informací najdete na https://mentoring.cvut.cz/

Kontaktní osoba: Ilona Prausová