Datum zveřejnění: 
11. 10. 2017
Na pěti fakultách proběhnou na podzim letošního roku volby nových děkanů. Harmonogramy a podrobnosti naleznete níže.

Na Fakultě stavební proběhla volba 18. října. Akademický senát zvolil novým děkanem prof. Jiřího Mácu. Jmenován do funkce bude rektorem od 1. února 2018.  

Novým děkanem Fakulty dopravní byl zvolen doc. Pavel Hrubeš. Fakultu povede od 1. února 2018.

Děkanem Fakulty architektury bude i nadále prof. Ladislav Lábus. Před akademickým senátem fakulty svojí pozici obhájil dne 22. listopadu.

Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou povede i v následujícím období prof. Igor Jex. Akademický senát fakulty jej zvolil 11. prosince.

Na Fakultě strojní proběhne volba děkana 28. února.

Kontaktní osoba: Andrea Vondráková