Datum zveřejnění: 
20. 5. 2017
Studenti ze středních škol se mohou i letos zapojit do 7. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční stáže na akademické půdě ČVUT.

Vybraní středoškoláci budou mít možnost stáží na jimi zvolené fakultě ČVUT. Studentům se bude, mimo dobu jejich školní docházky na střední škole, individuálně věnovat jejich mentor, který jim zajistí účast na některých přednáškách a seminářích, představí fakultní zajímavosti a seznámí je s některými katedrami nebo ústavy ČVUT.

Stážisté se tak mohou seznámit s vysokoškolským prostředím ještě před maturitou. Tyto stáže jsou vhodné pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol, kteří mají zájem o technické obory.

Přihlásit se lze do 8. srpna 2017 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je na webových stránkách projektu Junior Tech University.

Počet míst na Junior Tech University je omezen.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká