Datum zveřejnění: 
10. 5. 2017
Platforma Industriální stopy s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem pořádají dne 1. června vyhlídkové symposium Zapomenuté industriální stopy krajiny a města, věnované drobným průmyslovým objektům.

 Cestovní sympozium bude zahájeno v 9.00 hodin v prostorách opuštěné transformační stanice Praha Smíchov. Účastníci poté navštíví Velkou Chuchli a Řevnice, kde proběhne druhý prezentační blok v bývalém dřevěném drážním skladu, a dále budou pokračovat přes Srbsko, Liteň a Jince do hostomické cihelny a na Fabiána.

V průběhu dne vystoupí se svými krátkými příspěvky autoři doplňované unikátní databáze průmyslového dědictví České republiky a odborníci na danou tematiku. Těmi jsou Pavel Jákl a Milan Starec, se specializací na malé pivovary a pivovarské sklepy, Martin Vonka, který se soustředí na tovární komíny, Michal Zlámaný, věnující se drobným drážním stavbám. Radim Urbánek bude přednášet na téma vodní mlýny a Robert Kořínek pak o vodárny a vodojemy.

Obecněji laděné příspěvky Benjamina Fragnera, Svatopluka Zídka, Evy Dvořákové, Lukáše Berana, Jakuba Potůčka a Jana Zikmunda doplní praktické příklady záchrany přehlížených staveb. Patrik Hoffman bude hovořit o trafostanici na Zatlance, Jan Holub o vodárně v Nebušicích, Šárka Sodomková představí Dřevák v Řevnicích a sdružení Nezevli přiblíží příběh Petzoldova lomu v Srbsku. Zkušenosti se záchranou drobných objektů představí také Jan Červinka z Institutu pro památky a kulturu a řada dalších.

Na akce, které se konají pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, je nutné se předem registrovat.

Kontaktní osoba: Benjamin Fragner

Picture

Picture

Picture

Picture