Datum zveřejnění: 
6. 4. 2017
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta architektury. Ta také vyhlásila mimořádný termín přijímacích zkoušek

Až do 12. září mohou podávat přihlášky uchazeči o studium bakalářských i magisterských programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci.

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro akademický rok 2017/18 vyhlásila Fakulta architektury. Samotné přijímací řízení do bakalářských studijních programů bude probíhat od 13. června do 14. července. Termín pro podání přihlášek končí 30. dubna.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká