Datum zveřejnění: 
20. 12. 2016
Jednotlivé fakulty ČVUT přichystaly pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.

Na Fakultě elektrotechnické proběhne Den otevřených  dveří 20. ledna a to paralelně na dvou místech - v Dejvicích, Technická 2, Praha 6 a na Karlově náměstí 13, Praha 2.

Fakulta stavební své dveře otevře v pátek 27. ledna na adrese Thákurova 7, Praha 6.

Na Fakultě strojní se uskuteční Dny otevřených dveří ve středu 1. února na pracovišti v Dejvicích a ve čtvrtek 2. února na Karlově náměstí.

Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se bude konat ve středu 1. února 2017. Hlavní program je na Břehové 7, Praha 1, kde budou přichystány interaktivní expozice. Kromě toho je možné zamířit i do laboratoří v Trojanově 13, Praha 2 nebo V Holešovičkách 2 na Praze 8.  Ve středu 1. února se také otevře pro zájemce  o studium detašované pracoviště fakulty v Děčíně (Pohraniční 1, Děčín).

Fakulta informačních technologií se představí v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 na Dni otevřených dveří v pátek 3. února.

Své budovy v Horské 3, Praha 2 a Konviktské 20 na Praze 1 otevře Fakulta dopravní v pátek 10. února. Fakultní pracoviště v Děčíně pak bude možné navštívit 1. února.

Na pátek 17. února 2017 má připravený Den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství. Ta sídlí na adrese nám. Sítná 3105, Kladno. 

Den otevřený dveří na Fakulě architektury vzhledem k dřívějšímu termínu přijímacích zkoušek už proběhl. další termín je 10. června.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT

Všechny zájemce o bakalářské studium oboru Řízení a ekonomika průmyslového podniku přivítá Masarykův ústav vyšších studií na Dni otevřených dveří v pondělí 30. ledna. Na zájemce o navazující magisterské studium oboru Projektové řízení inovací či bakalářských oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je termín Dne otevřených dveří středa 8. února.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

Vlastník obsahu: Andrea Vondráková